Nieuwsbericht wijzigingen 2020

 

Nieuwe kleineondernemingsregeling (OVOB)

De nieuwe kleineondernemersregeling van de Belastingdienst kan een oplossing zijn voor ondernemers met een omzet tot € 20.000 per jaar. Dan kunt u aanspraak maken op de regeling waardoor u geen btw meer hoeft te berekenen aan uw klanten. U krijgt dan ook geen omzetbelasting meer terug. Daarnaast hoeft u ook geen aangifte meer te doen bij de Belastingdienst.

U hoeft uw klanten dan in principe ook geen facturen meer te sturen. Als klanten toch graag een factuur willen moet u daarop vermelden dat er een vrijstelling van toepassing is.

U moet zich van tevoren voor deze regeling aanmelden. Dit moet u minimaal 6 weken voor het einde van een tijdvak te doen. Wilt u vanaf 1 januari 2020 de regeling toepassen dan dient dit uiterlijk 20 november te gebeuren.

Degenen die dat doen zijn voor minimaal drie jaar gevrijwaard van het doen van btw-aangifte, tenzij de omzet in een kalenderjaar hoger wordt dan € 20.000. Zelf tussentijds stopzetten is niet mogelijk.

De nieuwe KOR geldt ook voor rechtspersonen, zoals bv’s.

 

UBO-register (Ultimate Benificial Owner)

Op grond van Europese regelgeving zal begin 2020 het UBO-register worden ingevoerd. Iedereen die tenminste 25% economisch belang of zeggenschapsbelang heeft in een entiteit, dient te worden opgenomen in dit register.

De Kamer van Koophandel gaat het register beheren en vullen. Nederland heeft gekozen voor een semi-openbaar register. Iedereen kan dit inzien, mits hij/zij naam en wachtwoord achterlaat.

De entiteiten die onder deze wetgeving vallen zijn: B.V.’s, niet beursgenoteerde N.V.’s, coöperaties, stichtingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen, maatschappen, C.V.’s, V.O.F.’s en rederijen.

 

Dividend

Met ingang van 1 januari 2020 gaat het box 2-tarief naar 26,25%. Op 1 januari 2021 stijgt dit door naar 26,9%. Zeker als een directeur-grootaandeelhouder (forse) schulden heeft aan zijn/haar B.V., is het zeker te overwegen om dit jaar nog dividend uit te keren, nu het tarief nog 25% bedraagt.

 

Pensioen in eigen beheer

Tot uiterlijk 1 januari 2020 kan het pensioen in eigen beheer worden afgekocht of worden omgezet in een ODV.

Mocht u op dit moment nog geen keuze hebben gemaakt laat u informeren door onze medewerkers.

 

Alimentatie

Met ingang van 1 januari 2020 gaan de regels omtrent alimentatie veranderen. Nu geldt als wettelijke termijn voor partneralimentatie een periode van 12 jaar. Dat verandert naar de helft van het aantal huwelijkse jaren met een maximum van 5 jaar. Hierop gelden 2 uitzonderingen:

  1. Als er kinderen zijn van jonger dan 12 jaar, dan wordt de termijn maximaal 12 jaar;
  2. Bij een huwelijk langer dan 15 jaar, met een leeftijdsverschil van ten hoogste 10 jaar, geldt een duur van maximaal 10 jaar.

Voor kinderalimentatie blijven de regels ongewijzigd.

 

BTW op zonnepanelen

Dat btw op aanschaf zonnepanelen voor particulieren in de regel aftrekbaar is, is bekend.

Inmiddels zijn er rechtelijke uitspraken die bevestigen dat de btw op de kosten van een dakconstructie bij een nieuwbouwwoning ook aftrekbaar kan zijn als hier zonnepanelen op geplaatst worden. Het financiële belang kan in die gevallen fors toenemen.

 

Rente op eigenwoninglening binnen familie

Onlangs is uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag gebleken dat de rente op een eigenwoninglening binnen familie niet substantieel kan afwijken van een vergelijkbare marktrente. Bij een te hoge rente kan de inspecteur stellen dat de te hoge rente niet voor aftrek in aanmerking komt.

 

Nieuw btw-identificatienummer voor eenmanszaken

In de maand oktober heeft de Belastingdienst eigenaren van eenmanszaken aangeschreven inzake een nieuw btw-id. In het nieuwe btw-id is het BSN van de ondernemer niet langer verwerkt. Zo wordt de privacy van de ondernemer beter gewaarborgd. Het nieuwe btw-id gaat in vanaf 1 januari 2020. Vanaf deze datum moeten eigenaren van eenmanszaken dit nieuwe btw-id op hun verkoopfacturen, hun website en alle overige uitgaande correspondentie vermelden. Ondernemers houden hun huidige btw-nummer voor communicatie met de Belastingdienst en voor de btw-aangifte.

 

Nieuwe inlog voor de btw-aangifte bij de Belastingdienst.

Op den duur zal de Belastingdienst overgaan van het oude portaal naar Belastingdienst Zakelijk voor het indienen van de aangifte omzetbelasting. In het oude portaal kan ingelogd worden met een gebruikersnaam en wachtwoord. Bij Belastingdienst Zakelijk kan ingelogd worden met DigiD voor eenmanszaken of eHerkenning voor overige bedrijfsvormen. De Belastingdienst zal ruim van tevoren aangeven wanneer de definitieve overgang zal plaatsvinden.

 

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Per 1 januari 2020 wordt zowel het arbeidsrecht als het sociaal zekerheidsrecht aangepast. Het doel hiervan is om meer balans te brengen in de arbeidsmarkt, waarbij de belangen van zowel werkgevers als werknemers meegewogen worden. De WAB kent de volgende wijzigingen:

 Transitievergoeding:
Vanaf de eerste werkdag heeft de werknemer recht op één derde maandsalaris per gewerkt jaar indien het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Bij onvolledige dienstjaren is de berekening naar rato.

 Ketenregeling:
Vanaf 1 januari 2020 kunnen maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten gesloten worden met een totale duur van 3 jaar.

 Ontslaggronden:
Op dit moment is het zo dat werkgevers bij een ontslagaanvraag dienen te kiezen voor één ontslaggrond welke op zichzelf voldoende aanleiding moest zijn tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2020 mogen werkgevers een ontslagaanvraag motiveren op basis van meer dan één ontslaggrond tegelijk.

Oproepovereenkomsten:
Oproepkrachten dienen minimaal 4 dagen van tevoren te worden opgeroepen. Als de oproep later plaatsvindt dan heeft de oproepkracht niet de plicht om te komen werken. Indien de werkgever binnen 4 dagen voordat de oproepkracht dient te werken het schema verandert, dan heeft de oproepkracht recht op het loon dat de werkgever verschuldigd zou zijn conform de oorspronkelijke oproep.

De werkgever dient de oproepkracht welke minimaal 12 maanden aaneen in dienst is geweest een aanbod te doen voor het gemiddeld aantal uren in de afgelopen 12 maanden. Dit kan op basis van een tijdelijke of vaste arbeidsovereenkomst. Indien de werkgever verzuimt om binnen één maand dit aanbod te doen, dan heeft de oproepkracht automatisch recht op een salaris ter hoogte van dit aantal uren in het komende jaar. Voor de bewijslast is het dus belangrijk om het aanbod schriftelijk te doen. De oproepkracht is dan wel verplicht om die uren te werken en kan daardoor beslissen liever als oproepkracht in dienst te willen blijven. Ook dit dient dan schriftelijk vastgelegd te worden en door beide partijen ondertekend te worden. Let op: een oproepkracht welke op 1 januari 2020 al langer dan 12 maanden aaneen in dienst is dient dit aanbod voor 1 februari 2020 te ontvangen.

WW-premiedifferentiatie:
Arbeidsovereenkomsten met een vaste uren garantie worden vanaf 1 januari 2020 gestimuleerd door een lagere WW-premie. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd bedraagt de WW-premie 2,94% en voor overige arbeidsovereenkomsten is dat 7,94%. Een belangrijke voorwaarde is dat de arbeidsovereenkomst schriftelijk dient te zijn vastgelegd. Ook al is een werknemer 30 jaar in dienst, dan nog dient u de schriftelijke arbeidsovereenkomst te kunnen overleggen. Mocht u deze niet meer in uw bezit hebben of misschien nooit opgesteld, neem dan contact met ons op zodat wij een en ander nog op papier kunnen zetten.

Voor jongeren tot en met 20 jaar die ten hoogste 52 uur per maand werken dient de lage WW-premie van 2,94% afgedragen te worden. Dit is ook zo voor BBL-overeenkomsten.

Indien u nu “oproepkrachten” in dienst heeft welke wekelijks werken en tevens veel uren maken, dan is het financieel gezien verstandig om deze een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden met een vaste uren garantie (per week, maand of jaar) om zodoende 5% minder WW-premie te betalen. De besparing kan per medewerker oplopen van enkele honderden naar wel duizend euro per jaar.

 

Overige fiscale maatregelen

  • In 2020 wordt het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting ingevoerd. Het tarief in de laagste schijf gaat naar 37,35%. Boven de € 68.507 wordt het 49,5%;
  • Voor AOW-ers komen er drie schijven, 19,45%, 37,35% en 49,5%;
  • Aftrekbare kosten en forfaits kunnen fasegewijs nog slechts tegen het laagste tarief afgetrokken worden. In 2020 gaat verrekening naar 46%;
  • De zelfstandigenaftrek van € 7.280 wordt met ingang van 2020 jaarlijks afgebouwd naar uiteindelijk € 5.000;
  • Het tarief van de vennootschapsbelasting voor de eerste € 200.000 wordt vanaf 2020 16,5%. Daarboven blijft het tarief 25%;
  • De vrije ruimte in de werkkostenregeling gaat voor de eerste € 400.000 aan loonsom naar 1,7%. Daarboven blijft het 1,2%. Hierdoor ontstaat een extra vrije ruimte van maximaal € 2.000;
  • Indien een aangifte inkomstenbelasting vóór 1 mei en een aangifte vennootschapsbelasting vóór 1 juni van het jaar na het belastingtijdvak wordt ingediend zal geen belastingrente in rekening worden gebracht op basis van het aangegeven belastbare bedrag.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.